Welkom
De Buutplaats
De Buutplaats is gevestigd in een mooi nieuw schoolgebouw aan de Hoefkade, vlak bij de Haagse markt. Uw kind zal zich er snel thuis voelen. Als uw kind met plezier naar school gaat, leert uw kind het beste. We vinden het fijn als kinderen trots zijn op zichzelf en op wat ze al kunnen. We houden, ook door verschillende toetsen, goed in de gaten of uw kind voldoende vooruitgaat. We helpen binnen of buiten de klas als dat nodig is. Hiervoor zijn speciale leerkrachten aangesteld.

Overblijf
We werken met een continurooster daardoor blijven alle kinderen gratis over tussen de middag.
De kinderen hebben tussen de middag een half uur pauze. Hierdoor zijn de schooltijden veranderd. Deze tijden ziet u terug bij het kopje schooltijden.

LeerkansenSchool
De Buutplaats is sinds begin 2009 een LeerKansenSchool. Alle kinderen van groep 2 t/m 8 hebben les tot 16.00 uur (4 uur) (dit geldt niet voor de kleuters van groep 1, die nog niet meedoen met het LKP). Hierdoor is er meer tijd om allerlei extra lessen aan te bieden, zoals Theater, Beeldende Vorming, ICT&Nieuwsbegrip, Gezonde Leefstijl, Muziek, SoVa training, Dans. Zo krijgen onze kinderen de kans hun vele talenten te ontwikkelen en helpen we mee aan een brede vorming.

Voorschool
De Buutplaats is een Voorschool en dus is uw kind welkom vanaf twee en een half jaar (2,5 jaar) in onze peutervoorschool. Steeds meer ouders zien in dat hun kind zich in de peuterspeelzaal met veel plezier voorbereidt op de kleutergroepen en op groep drie waar het leren lezen en rekenen echt begint. Kinderen uit de Voorschool beginnen daar met meer succes aan.

Goede resultaten
Er wordt hard gewerkt op de Buutplaats, door juffen en meesters, maar zeker ook door de kinderen. We zijn er erg trots op dat we ook goede resultaten behalen. In de afgelopen schooljaren scoorde de Buutplaats dan ook boven het landelijke gemiddelde op de Cito-eindtoets in groep 8.

Kijkt u hier verder op onze website of kom gewoon langs!  
RTL Nieuws Cito-score 2017een 8,1 !

Resultaat om trots op te zijn